Vereniging “de Schottelboot”


De vereniging:

Vereniging “de Schottelboot” is opgericht in 1993 en heeft nu rond de 60 leden.  Ons doel is eigenaren van Schottelboten te verenigen, zo veel mogelijk documentatie omtrent de Schottelboot te archiveren en kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. Het doel zorgt ervoor dat we het varend erfgoed dat onze schepen vormen behouden kan blijven. 

De Schottelboot:

Wat is een Schottelboot vraagt u? De eerste Schottelboten dateren uit 1955 en werden gebouwd bij scheepswerf Schottel te Oberspay in Duitsland. Deze werf heeft tot 1966 Schottelboten voor Nederlandse afnemers gebouwd.

Vanaf 1962 vond tevens productie plaats bij de firma “van Leest” in Warmond. Tot 1966 werden er op beide werven Schottelboten voor Nederlandse afnemers gebouwd. Ná 1966 vond de productie alleen nog in Warmond plaats.

Activiteiten:

De vereniging organiseert jaarlijks tijdens Hemelvaart een Schottelweekend. Leden kunnen elkaar met of zonder hun boot treffen en genieten van een weekend gezelligheid. Dit Schottelweekend wordt op een wisselende locatie, doch centraal in Nederland gehouden.

Omdat onze leden zich door geheel Nederland bevinden is de vereniging is opgedeeld in regio’s. Iedere afzonderlijke regio organiseert eigen samenkomsten en evenementen die door leden in betreffende regio worden bezocht.

Bij deze samenkomsten of evenementen staan gezelligheid, mooie tochten varen met onze fijne boten maar vooral het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen voorop.