Hemelvaartweekend gaat definitief niet door

Het bestuur zag tot voor kort nog een minimale kans dat het Hemelvaartweekend 2020 ondanks de corona problematiek door zou kunnen gaan. Inmiddels kunnen we niet anders dan concluderen dat het weekend helaas definitief geannuleerd moet worden. Er zal rond en op Hemelvaartsdag namelijk nog geen horeca beschikbaar zijn, veel bruggen en sluizen worden dan nog niet (of met lange wachttijden) voor de watersport bediend en er is onzekerheid over de beschikbaarheid van ligplaatsen in jachthavens (onderweg en ter plekke).

Hemelvaartweekend en Coronavirus

Het dit jaar doorgaan van het Hemelvaartweekend is door alle in het kader van de Coronapandemie genomen maatregelen uiterst onzeker geworden. Eind april, begin mei hakt het bestuur de knoop door.

Uitkomsten ledenvergadering

Tijdens de op 8 februari 2020 gehouden ledenvergadering is besloten om de contributie te verhogen tot €80,00 per jaar. Het verzenden van de contributiefacturen verliep helaas niet zoals gewenst. Voor diegenen die geen factuur (of alleen onbegrijpelijke lettertekens) hebben ontvangen en die hun contributie nog niet voldaan hebben: het gaat om €80,00 op NL 22 ABNA 0473 2990 54. Voorts is besloten om het Hemelvaartweekend in Lelystad te organiseren.

Zeehaven politie bestaat 125 jaar

Tijdens de Wereld Havendagen Rotterdam zal op 5 september 2020 in het kader van het 125 jarig bestaan van de Zeehavenpolitie een vlootschouw gehouden worden. Aan deze vlootschouw zal door een groot scala van de huidige politie vaartuigen, maar ook door historische schepen worden deelgenomen. Nadere berichten volgen zodra er meer bekend is.

Uitnodiging ledenvergadering

Het bestuur heeft de leden en begunstigers via e-mail uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 8 februari 2020, aanvang 13.00 uur. Adres: KSCC-Schipperscentrum in de Waalhaven, Havenweg, 6541 AG te Nijmegen. Het bestuur hoopt de leden en begunstigers op zaterdag 8 februari aan boord van het KSCC schip te Nijmegen in grote getalen te mogen ontvangen.

Laat u het even weten indien u verhinderd bent?

Ledenvergadering en Hemelvaart in 2020

De volgende jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging zal plaatsvinden op zaterdag 8 februari 2020 en wordt zoals gebruikelijk gehouden in het KSCC-Schipperscentrum te Nijmegen. Nadere mededelingen hieromtrent volgen nog. Hemelvaartsdag valt volgend jaar op 21 mei. Suggesties voor plaats en invulling van ons Hemelvaartweekend zijn van harte welkom.

Najaarsweekend Regio Noord 2019

Ook dit jaar heeft Regio Noord van Vereniging “de Schottelboot” weer een najaarstocht georganiseerd.

Het evenement heeft als gebruikelijk tijdens het eerste weekend in oktober plaatsgevonden ( 4 en 5 oktober). Vertrekpunt was de oude binnenhaven van Langweer en de tocht ging door zuidwest Friesland.