Inschrijfformulier

De indiener verklaart hierbij dat bovenvermelde gegevens geen onjuistheden bevatten betreffende vaartuig en eigenaar.