Uitkomsten ledenvergadering

Tijdens de op 8 februari 2020 gehouden ledenvergadering is besloten om de contributie te verhogen tot €80,00 per jaar. Het verzenden van de contributiefacturen verliep helaas niet zoals gewenst. Voor diegenen die geen factuur (of alleen onbegrijpelijke lettertekens) hebben ontvangen en die hun contributie nog niet voldaan hebben: het gaat om €80,00 op NL 22 ABNA 0473 2990 54. Voorts is besloten om het Hemelvaartweekend in Lelystad te organiseren.