Verkiezing nieuwe bestuursleden

De Vereniging De Schottelboot beschikt weer over een voltallig bestuur. Op de vraag of de leden en begunstigers in kunnen stemmen met het tot voorzitter, plaatsvervangend voorzitter resp. secretaris benoemen van Martin Leest, Jan Gramsma, resp. Jan Willem Vreeken is door 37 leden/begunstigers positief gereageerd. Er waren geen tegenstemmen. De nieuwe bestuursleden zullen zich tijdens de komende ledenvergadering (digitaal) aan de vereniging voorstellen.