Najaarsbijeenkomst Friesland 3 t/m 4 oktober 2020

De in Friesland wonende leden organiseren in oktober weer hun jaarlijkse bijeenkomst/vaartocht. Ook de overige leden en begunstigers zijn dan (met of zonder hun schip) welkom. De bedoeling is om op vrijdag 2 oktober a.s. bij Henk Kramer in Langweer, Efterom 12, 8525 EJ Langweer te verzamelen. Op zaterdag 3 oktober a.s. vertrekken de deelnemende schepen om 10.00 uur richting Herenzijl om vervolgens op een van de eilandjes achter Terhorne pauze te houden. Vandaar gaat de tocht via Akkrum naar de Wide Ie, Sitebuorster Ie, Kromme Ie en de Veenhoop naar hotel Ie-Sicht, Hegewarren 1, 9216 XR Oudega Gem Smallingerland waar ‘s avonds een drie gangen diner geserveerd wordt. De boten kunnen voor het hotel worden afgemeerd. De kosten (ter plaatse te voldoen) zijn €30.00 pp. Op de zondagochtend is het mogelijk om gebruik te maken van het ontbijtbuffet, de kosten hiervan zijn € 12.50 pp, diegenen die hier gebruik van willen maken worden verzocht dit bij het opgeven voor het weekend te melden.

Leden/begunstigers die deel willen nemen aan het weekend worden verzocht zich uiterlijk vrijdag 25 september 2020, onder vermelding van het aantal deelnemende personen, te melden bij de familie Ypma, e-mailadres: Familieypma@outlook.com of telefoonnummer 0655860314.

Degenen die niet met hun schip naar Friesland komen zullen zelf moeten voorzien in hun terugreis naar Langweer.