Voorzitter Roland Werkhoven afgetreden

Roland Werkhoven heeft op grond van problemen met zijn gezondheid besloten dat hij per direct aftreedt als voorzitter van de Vereniging De Schottelboot.

Aangezien Maurice La Croix daarnaast al eerder heeft aangegeven te willen stoppen met het secretariaat van de vereniging is er thans sprake van twee vacatures in het bestuur.

Najaarsbijeenkomst Friesland 3 t/m 4 oktober 2020

De in Friesland wonende leden organiseren in oktober weer hun jaarlijkse bijeenkomst/vaartocht. Ook de overige leden en begunstigers zijn dan (met of zonder hun schip) welkom. De bedoeling is om op vrijdag 2 oktober a.s. bij Henk Kramer in Langweer, Efterom 12, 8525 EJ Langweer te verzamelen. Op zaterdag 3 oktober a.s. vertrekken de deelnemende schepen om 10.00 uur richting Herenzijl om vervolgens op een van de eilandjes achter Terhorne pauze te houden. Vandaar gaat de tocht via Akkrum naar de Wide Ie, Sitebuorster Ie, Kromme Ie en de Veenhoop naar hotel Ie-Sicht, Hegewarren 1, 9216 XR Oudega Gem Smallingerland waar ‘s avonds een drie gangen diner geserveerd wordt. De boten kunnen voor het hotel worden afgemeerd. De kosten (ter plaatse te voldoen) zijn €30.00 pp. Op de zondagochtend is het mogelijk om gebruik te maken van het ontbijtbuffet, de kosten hiervan zijn € 12.50 pp, diegenen die hier gebruik van willen maken worden verzocht dit bij het opgeven voor het weekend te melden.

Leden/begunstigers die deel willen nemen aan het weekend worden verzocht zich uiterlijk vrijdag 25 september 2020, onder vermelding van het aantal deelnemende personen, te melden bij de familie Ypma, e-mailadres: Familieypma@outlook.com of telefoonnummer 0655860314.

Degenen die niet met hun schip naar Friesland komen zullen zelf moeten voorzien in hun terugreis naar Langweer.

Hemelvaartweekend gaat definitief niet door

Het bestuur zag tot voor kort nog een minimale kans dat het Hemelvaartweekend 2020 ondanks de corona problematiek door zou kunnen gaan. Inmiddels kunnen we niet anders dan concluderen dat het weekend helaas definitief geannuleerd moet worden. Er zal rond en op Hemelvaartsdag namelijk nog geen horeca beschikbaar zijn, veel bruggen en sluizen worden dan nog niet (of met lange wachttijden) voor de watersport bediend en er is onzekerheid over de beschikbaarheid van ligplaatsen in jachthavens (onderweg en ter plekke).

Hemelvaartweekend en Coronavirus

Het dit jaar doorgaan van het Hemelvaartweekend is door alle in het kader van de Coronapandemie genomen maatregelen uiterst onzeker geworden. Eind april, begin mei hakt het bestuur de knoop door.

Uitkomsten ledenvergadering

Tijdens de op 8 februari 2020 gehouden ledenvergadering is besloten om de contributie te verhogen tot €80,00 per jaar. Het verzenden van de contributiefacturen verliep helaas niet zoals gewenst. Voor diegenen die geen factuur (of alleen onbegrijpelijke lettertekens) hebben ontvangen en die hun contributie nog niet voldaan hebben: het gaat om €80,00 op NL 22 ABNA 0473 2990 54. Voorts is besloten om het Hemelvaartweekend in Lelystad te organiseren.